Naše služby

Kurzy

Skupina A

Skupina B

Autoškola

komplexný výcvik pre udelenie vodičského oprávnenia na skupiny AM, A1, A a B

Autodoprava

Buďte i Vy zodpovedným vodičom a osvojte si pravidlá cestnej premávky. Radi Vám odovzdáme naše vedomosti a skúsenosti.