Kurzy

Skupina A

– dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora a s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1.

Podskupina A1: vozidlá skupiny A s objemom valcov motora nepresahujúcim 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW.

Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1. Vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1.

Trvanie: 20 dní

Skupina B

Ponúkame a organizujeme kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny “B”. Inými slovami, pripravíme Vás dôkladne na to, aby ste získali vodičské oprávnenie na osobné vozidlo.

– motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

– jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa predchádzajúceho odseku a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

Podskupina B1: trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá skupiny B, ktorých najvyššia povolená rýchlosť prevyšuje 45 km.h-1, s ktorýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom, s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, alebo sú poháňané akýmkoľvek iným zariadením dosahujúcim rovnaké technické údaje. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg; do pohotovostnej hmotnosti vozidla poháňaného elektromotorom sa nezapočítava hmotnosť akumulátorov.

Trvanie: 3 a pol mesiaca